Наши Клиенти

Делта Холдинг на тој начин успешно го опслужува меѓународниот пазар со висок квалитет на производство. Деталното планирање, како и ефикасното искористување на објектите и работната сила, резултира со способност за брз одговор. Делта Холдинг опслужува голем број на клиенти, главно од Западна Европа. Еве дел од нашите задоволни клиенти: