[rev_slider delta-about-us]

 

5

Модната конфекција Делта Холдинг ДООЕЛ Кочани е

формирана во 1992 година и е во приватна сопственост со

единствен основач Георгиева Бојаџиевска Валентина.

Денес Делта Холдинг брои 350 вработени во сопствен

производствен погон, со површина од 6.300 м2затворен

работен простор и 24.000 м2 отворен простор. Компанијата

произведува панталони, сукњи, трикотажни и други видови

облека. Според производите кои се произведуваат друштвото

се сврстува во полутешка конфекција за машка и женска

облека. Главниот погон е еден од најмодерните во

Македонија.

 

Месечниот производствен капацитет на фирмата е околу

50.000 конфекциски единици. Нашата фабрика има

9 производствени линии. Во шест од нив се произведуваат

женски панталони и здолништа, со неделен капацитет од

околу 1.200 парчиња по линија. Две линии произведуваат

женски блузи и фустани и една линија е специјализирана за

модерна трикотажа. Делта Холдинг поседува добро опремен

машински парк и имплементира многу нови технологии на 

шиење, користејќи автоматски и роботизирани машини во

производството. Нашиот CAD систем е Gerber AccuMark

Professional.

au

 

На тој начин успешно го опслужува меѓународниот пазар со висококвалитетно производство.

Деталното планирање и ефикасното користење на своите капацитети и работна сила

резултира со способност за брз одговорДелта Холдинг опслужува голем број на клиенти

на меѓународниот пазар, воглавно од Западна Европа.